Агросектор

Земеделие

Собственост на фирма "ТОШЕЛ-92"ЕООД е и животновъдна ферма с млеко събирателен пункт, разположени в землището на с. Царевец, общ. Мездра. През 2009 г./2010 г. са засети и се обработват 12 252 декара, голяма част, от които са собствени, а останалите са под аренда.  За тяхната обработка през последните две години фирмата е закупила най-модерна селскостопанска техника:  

1.     Трактори МПЗ 1221.3 – 2 бр.

2.     Трактори МПЗ – 952.3 – 6 бр.

3.     Сеялки – 2 бр.

4.     Ремарке-многофункционално – 4 бр.

5.     Зърно комбайни ДОН и Вектор – 2 бр.

6.     Косачки моторни – 2 бр.

7.     Дискова брана – 2 бр.

8.     Култиватор – 4 бр.

9.     Плугове – 8 бр.

10. Специализирано ремарке за прибиране на рулони бали – 1 бр.

11. Балировачка за рулони бали – 1 бр.

12. Ремарке фуражо-смесител 16 м3

13. Валяк за валиране н а засети площи