Areva

Каталог на Areva

С дългогодишния опит на фирма „ТОШЕЛ-92”ЕООД и повече от петстотин реализирани обекта на територията на България, като официални дистрибутори на френската фирма A R E V A, Ви предлагаме нейните продукти наложили се на световните пазари с високо качество и надежност.

Предимства за клиентите:

· Изключително голямо разнообразие на продуктовата гама· Високо качество и надеждност· Икономически оптимизирани· Капитализация на загубите· Доказана и непрекъснато оптимизирана технология· Намалени размери· Здрава конструкция· Дълъг цикъл на живот· Леко поддържане· Лесно рециклиране

Трифазни Маслени СиловиТрансформатори TNOSN
Трифазни Маслени Силови Трансформатори TNOSN Трансформаторите TNOSN представляват нова серия разпределителни трансформатори, изработени от най-добрите материали, изпитани за най-висока ефективност, произведени на базата на съвременна производствена технология и дизайн и целящи да задоволят и високите изисквания на Потребителя спрямо тези продукти. В наличност разполагаме с трансформатори от 25kVA до 800kVA, като трансформатори от останалата гама  до 3 150kVA се доставя след предварителна поръчка.Трансформаторите са произведени херметични и практически не се нуждаят от поддръжка. Качествата, гарантиращи тяхното предимство са:

- ниско ниво на загубите, армирана изолационна защита, нов тип на превключване на намотките чрез редукторно задвижване на превключвателя

Производствения обхват по мощност достига 1 600 kVA при номинално напрежение на първичната намотка до 35 kV. Експлоатационния живот на разпределителните трансформатори при работа в нормален режим при околна температура от 20°С е минимум 20 - 30 години. На практика трансформаторите работят както при по-ниски, така и при по-високи температури.

A R E V A има повече от 80 години опит и над 2 милиона маслени трансформатори, инсталирани по света.

FLUOKIT M+Модулна разпределителна уредба средно напрежение

За да осигурите максимална надеждност на вашата разпределителна мрежа, вие се нуждаете от оборудване с най-високо качество. Ние предлагаме високонадежни технически решения, разработени с цел намаляване на разходите за транспорт, монтаж и оперативни разходи. Гамата от разпределителни уредби FLUOKIT M+ предлага всички функционални възможности, от които се нуждаете , за да проектирата разпределителни уредби средно напрежение за приложение на закрито до 24 kV. FLUOKIT M+ е създаден за приложение в обществени разпределителни подстанции, delivery подстанции с измерване на високо и ниско напрежение, подстанции в индустриални предпиятия и обществени сгради. FLUOKIT M+ съчетава надеждността и дългият експлоатационен живот на превключване в SF6 или вакуумна среда с въздушна изолация. FLUOKIT M+ е създаден, за да отговори на изискванията на стандартите IEC, както и на националните стандарти.

Технически характеристики:
toshel

 

E

IS- входен или изходен шкаф

Базово оборудване:

. SF6 мощностен разединител тип ISR

. C410 ръчен механизъм

. Заземител

. Индикатори за напрежение

. Решетка за присъединяване на кабелите отдолу(3x1 кабел/фаза)

. блокировка между мощностен разединител, заземител и преден панел

. Отеделение НН (h=300mm)

PFA-шкаф с предпазители и мощностен разединител за защита на трансформатори

Базово оборудване:

. SF6 мощностен разединител тип ISR

. C430 ръчен механизъм

. 2 O/C допълнителни контакта на разединителя

. Линеен заземител

. Индикатори за напрежение

. Решетка за присъединяване на кабелите отдолу(3x1 кабел/фаза)

. Инсталация за 3 предпазителя тип FNw или FDw + 1 O/C допълнителен контакт за

стопен предпазител (предпазителите не са включени в цената)

. Блокировка межди разединител , заземител и преден панел

. Отделение НН (h=300mm)

Вентилни отводи VARISIL HE

Технически характеристики:

v

Въздушни мощностни разединители тип L-TRI

L-TRI

 

Технически характеристики:

Технически данни

Начини на инсталиране: Т

Опции към мошностния разединител:

· комбинация с предпазители

· заземител

· моторен механизъм в комбинация с ръчен

· опция само разединител

· механични блокировки

· допълнителни контакти

· изключване и сигнализация при изгорял предпазител

· мерене

· изключвателна бобина

ТМ- шкаф меренеБазово оборудване:

. SR разединител

. възможност за инсталитане на три броя предпазители 6,3A FNw или FDw тип
* възможност за инсталиране на 6 напреженови трансформатора (не са вклщчени в цената)
. 3 10A предпазители ниско напрежение  за защита на трансформаторите
. блокировка между разединител и преден панел
. отделение ниско напрежение (h=300mm)
Стоки, които не са на склад и могат да се закупят след предварителна заявка:

PGB- защита шини с прекъсвач

Базово оборудване:
. 2 SR разединители
. 1 O/C SR отворен механизъм + 1 O/C SR затворен механизъм
. Orthofluor FP прекъсвач с BLR задвижващ механизъм и 2NO+2NC допълнителни контакти
. Изключвателна бобина
. 1 O/C сигнализация за пружина
. Заземител с допълнителни контакти 1O/C отворена позиция + 1 O/C затворена позиция
. Възможност за инсталация на 3 токови трансформатора (трансформаторите не са включени в цената)
. Блокировка между прекъсвач - разединител - преден панел

. Отделение ниско напрежение (h=300mm)

 

PGC- кабелен извод с прекъсвач

Базово оборудване:
. SR разединител
. 1 O/C SR отворено положение + 1 O/C SR затворено положение
. Orthofluor FP прекъсвач с BLR механизъм включително и 2NO+2NC позиция на прекъсвача
. изключвателна бобина
. 1 O/C позиция на пружината
. заземител с 1O/C отворена позиция + 1 O/C затворена позиция
. индикарот за напрежение
. решетка за присъединяване на кабели (1 кабел/фаза или 2 кабела/фаза)
. Три токови трансформатора (ТТ noне са включени в цената)
. блокировка между прекъсвач - разединител - заземител преден панел

. отделение ниско напрежение (h=300mm)

 

ISC- секционен шкаф с мощностен разединителБазово оборудване:
. SF6 мощностен разединител, ISR тип
. C410 механизъм
. 2 O/C контакти на разединител
. индокатори за напрежение
. Отделение ниско напрежение (h=300mm)
PG- секционер с прекъсвачБазово оборудване:
. SR разединител
. 1 O/C SR разединител отворен + 1 O/C SR разединител затворен
. Orthofluor FP прекъсвач BLR механизъм вклщчващ 2NO+2NC контакти за позиция на прекъсвача
. изключвателна бобина
. 1 O/C контакт на пружината
. Заземител с 1O/C отворена позиция + 1 O/C затворена позиция
. блокировка между прекъсвач разединител - заземител преден панел

. итделение ниско напрежение (h=300mm)

 

 

Сухи трансформатори тип TZAM от 160kVА 20/0,4kV до 2500kVА 20/0,4kV , Токови и напреженови трансформатори за Fluokit M+, Тороидални трансформатори за PGC 750mm, FBX тип С и E SF6 изолирани КРУ 12кВ-24кВ, FBX-С, неразширяемо С-кабелна връзка, FBX-С, неразширяемо Т1-охрана трансформатор с предпазители, FBX-С, неразширяемо Т2-охрана трансформатор с вакуумен разединител и защита без оперативно напрежение.